ประวัติบริษัท / History
       บริษัท วี.เอ.เอ็น. ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541  โดยผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำได้เล็งเห็นแล้วว่า
ธุรกิจบริการด้านรักษาความปลอดภัยยังขาดมืออาชีพ  โดยยังมีช่องว่างของการ
บริการ ระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยขนาดใหญ่และบริษัทขนาดเล็ก  โดย
บริษัทขนาดใหญ่มีจุดเด่นที่ความมีระบบ  แต่มักจะมีขั้นตอนการทำงานซับซ้อน การแก้ปัญหาล่าช้า  ทำให้ขาดความสัมพันธ์ที่ดีส่วนบริษัทขนาดเล็กมีจุดเด่นที่
การทำงานรวดเร็ว แต่ขาดระบบงานที่ดีซึ่งเป็นปัญหาของการบริการเช่นเดียวกัน
 
          บริษัท วี.เอ.เอ็น.ซีเคียวริตี้การ์ดจำกัดจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นทางเลือกใหม่โดยจะนำจุดเด่นของทั้ง
  บริษัทขนาดใหญ่และเล็กมารวมกันคือมีการบริหารงานที่เป็นระบบมีการทำงานอย่างรวดเร็วไม่ซับซ้อน
  และมีการประสานงานกับผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอเน้นการให้บริการ  โดยมาตรฐานของงานอยู่ที่ความพึง
  พอใจของผู้ว่าจ้าง
   บริการลูกค้า / Customer Services
    • เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกด้วยการแลกบัตร
    • เจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ที่มาติดต่อเข้า-ออก
    • เจ้าหน้าที่ดูแลด้านจราจร อย่างถูกต้อง
    • ฝึกอบรมบุคลากร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
    • พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน
    • เจ้าหน้าที่ดีเด่นที่ได้รับคำชมเชย
   ติดต่อเรา / Contact
     V.A.N. Security Guard Co.,Ltd
    สำนักงานใหญ่
    เลขที่ 40/16,18,20 ซอยสีหบุรานุกิจ 1
      ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
         กรุงเทพฯ 10510

    Tel : 02-918-9842-44    Fax : 02-918-9845

 
 
Copyright 2005-2006 © Vansg.com By V.A.N.Security Guard Co.,Ltd.